Villkor för Outourcing

Det här avtalet gäller från och med 2023-06-01.

1. Allmänt

Det här användarvillkoren (”Villkor”) reglerar förhållandet mellan Smooth Internet Group AB (“Smooth Internet Group”) med organisationsnummer 556936-4325 och dess kunder (”Kunden”, ”Kunder”).

Syftet med Avtalet är förutom att reglera förhållandet mellan Kund och Smooth Internet Group även att säkerställa att andra Internetanvändares rättigheter inte kränks, samt att samexistens med övriga kunder fungerar på ett tillfredsställande sätt i den gemensamma servermiljön.

Avtalet omfattar samtliga tjänster som Smooth Internet Group tillhandahåller, om inget annat avtalas. Genom att registrera ett konto hos Smooth Internet Group accepterar Kunden Avtalet. Så länge Kunden har ett kundkonto hos Smooth Internet Group omfattas det av Avtalet.

Om det upprättas bilagor eller tilläggsavtal till Avtalet ska de gälla före vad som står i Avtalet. Bilagor med högre numrering gäller före de med lägre numrering. Avtal med senare datum gäller före de med tidigare datum.

Tillägg och ändringar till Avtalet ska ske skriftligen. Med skriftligen avses även elektronisk kommunikation via Smooth Internet Group kundavdelning samt e-post.

2. Vad är Outsoucring

Vad Vi menar med Outsourcing är att Kunden tillfälligt eller tillsvidare anlitar Smooth Internet Group för att hantera och besvara Kundens kundtjänstärenden.

3. Ärenden

Ärenden som lämnas över till Smooth Internet Group för hantering är Smooth Internet Group’s ägande rätt för hantering till den tidpunkten som ärendet anses vara slutfört, såvida inte Smooth Internet Group återkallar ärendet till dess ursprungliga kund.

5. Vidarebefordringar

Smooth Internet Group kan då och då behöva skicka vidare ärenden till den ursprungliga kundtjänsten och/eller Second Line support. Det kan bero på orsaker sin att att Smooth Internet Group kan eller har inte har behörighet att besvara frågan. Den ursprungliga kundtjänsten eller Second Line Support ska så återkomma med att utförligt svar och den detaljerad plan på åtgärd till Smooth Internet Group, som i sin tur besvara slutkontakten.

6. Kund- och kontaktuppgifter

Smooth Internet Group har rättigheter att spara data från kontakter som skickar frågor till oss. Smooth Internet Group har dock skyldighet att förvara kontaktuppgifter enligt GDPR-lagen. Det är också viktigt att Kunden som köper tjänster från Smooth Internet Group meddelar en detaljerad information om vad Smooth Internet Group sparar för information.

Data som Smooth Internet Group sparar:

  • Namn
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Meddelanden som skickas till och från ärendesystemet

Radering av data

Vid uppsägning av avtalet tar Smooth Internet Group bort Kundens tjänster inklusive Kundens data. Data som har blivit borttagen kan inte återställas.

7. Samtalstaxa

Utöver månadskostnaden för Outsourcing så debiterar Smooth Internet Group en arbetskostnad, även kallad samtalstaxa.

  • Tilldelat ärende, inklusive första svar: 18 kr (3 minuter).
  • Fler svar i ärendet: 6 kr per minut.
  • Hantering utanför ärendet: 6 kr per minut.
  • Skapa returseder: 36 kr per retursedel
  • Skapa tullfaktura: 36 kr per tullfaktura
  • Skapa retursedel och tullfaktura: 54 kr

8. SMS

Smooth Internet Group erbjuder kundtjänst genom SMS. Man blir tilldelad då ett sms-nummer. Kostnaden för att skicka ett sms är i dagläget 0,064 kr. Kostnaden och specifikation läggs till på månadsfakturan.

Alla priser visas i exklusive moms.

9. Integration med Sociala medier

Vissa tjänster kräver integration med Sociala medier. I dagsläget har vi lösningen att Kunden bjuder in Smooth Service konto till företagssidan på sociala medier, men administrativ åtkomst. Vi kan först så ansluta vårt ärendesystem med er sida. Detta profilkonto används inte till något annat än att ansluta företagssidor til vårt ärendesystem. Det är även viktigt att Kunden inte ändrar åtkomst eller tar bort vårt konto från dess företagssida under tiden det löper ett avtal hos Smooth Itnernet Group. Misslyckad åtkomst vid sådana tillfällen ersätts ej.

10. Integration med Webbplatser

För att Smooth Internet Group ska kunna utföra ett så effektivt arbete som möjligt så rekommenderar vi att vi integrerar er webbplats med vårt ärendesystem.

11. Klarna Merchant Portal

Klarna Merchant Portal är en smidig plattform att hantera betalningar. Om Kundens företag använder Klarna så rekommenderar Smooth Internet Group att bli inbjuden till de butiker som är kopplat till Klarna Merchant Portal. Vi rekommenderar även har tillgång att Se och ändra betalningar för att snabba på hanteringen. Smooth Internet Group är skyldig att hantera sådana ärenden varsamt och under strikta rutiner.


Warning: Undefined array key "" in /home/smoothin/public_html/wp-content/plugins/smooth-service-widget-2.1.0/includes/frontend.php on line 33